Het schietterrein:  

Dit terrein is gelegen aan de Hertraksestraat 22 (naast Lombok) te St. Agatha. Regelmatig is dit terrein gerenoveerd om aan de nieuwste milieueisen aan te passen.

Het is in 2000 volledig aangepast aan de nieuwe eisen van nu. Hetgeen wil zeggen dat er geschoten wordt op kogelvangers (herkomst Jansen). In dat jaar is het gehele terrein onder handen geweest in de hoop daarmee de eerste jaren verschoond te mogen blijven van groot onderhoud. Er blijven nog altijd wensen voor ons over om het nog fraaier en beter te kunnen maken, maar dat is iets voor de toekomst.

De eerste renovatie was naar aanleiding van een klacht in 1971 dat er een kogel was gevonden in het achterland van het schietterrein. De vereniging werd hiervoor verantwoordelijk gesteld, waarna een onderzoek volgde. Een bewijs werd nooit gevonden en de club kon gelukkig opnieuw van start gaan in 1979. In dat jaar is er een schietinrichting gerealiseerd. Dit werd een schietpaal en een immense kogelvanger, een zeer dure investering (ruim € 2500), maar het voornaamste was dat de vereniging weer kon schieten. Deze installatie is destijds gemaakt door het plaatselijke constructiebedrijf Kepser uit St. Agatha. Deze kogelvanger heeft tot 2020 dienst gedaan. Gelukkig kreeg de schutterij zijn eerste subsidie van de gemeente.
Een tweede renovatie vond plaats in 1999. Toen werden alle houten schietbomen vervangen en werden 7 gecertificeerde kogelvangers met masten aangeschaft van Janssen uit Borkel en Schaft. Totale investeringskosten maar liefst € 9400.-.

Logischerwijs heeft de schutterij altijd nauwe banden gehad met de Gebr. van den Boschstichting. Deze stichting stelt het terrein aan Oranje Agatha ter beschikking zolang deze vereniging bestaat.

Het schuttershuis was café Lombok, gebouwd in 1931 door dhr. Van den Bosch. De fam. Burgers heeft deze eerst gehuurd en in 1963 van hen kunnen kopen De fam. van den Bosch zorgde goed voor de schutterij, door te zorgen voor een wapenkast, een gelagkamer en een bestuurskamer in het café te bouwen. In het café waren ook altijd de schilderijen en vitrinekasten met prijzen.
In 1980 werd café Lombok gekocht door fam. Kooijmans-Burgers (Allard en Ellie ). Zij beheerden alle spullen als ware het hun eigendom. Ook zorgden ze voor de hele goede teeravonden. In 1994 werd alles verkocht aan dhr. Bouma. Deze maakte een eind aan de historische waarde van het huis van Oranje Agatha, alles moest eruit. De schilderijen en de prijzenkasten zijn later overgedragen aan de FAD te Cuijk.

Om toch de spullen op te kunnen bergen werden enkele containers aangekocht en op het terrein geplaatst. Gelukkig had de vereniging wat gespaard van het 100 jarig jubileum en kon dit aangekocht worden.

Vanaf die tijd wordt zomers een tent opgebouwd om droog te zitten tijdens trainingen en concoursen,

En zeer belangrijk is dat de gepensioneerden van de schutterij zorgen voor het noodzakelijk onderhoud van het terrein, zoals het schoffelen, schilderen en grasmaaien.

Foto’s: Persbureau SK-Media