Dhr Harry Hendriks : 1881 tot 1967

Dhr Harry Hendriks was directeur van de houtzagerij en houtfabriek van de fa Smits ( kistenfabriek
Smits) Hij was van 1900 tot 1967 lid van Oranje Agatha.

Volgde in 1925 dhr Paul van de Bosch op als voorzitter. Deze kwam vaak bij fam Hendriks.
Dhr. Harrie Hendriks vierde in 1950 het 50 jarig lidmaatschap van O.A.. met het behalen van
keizerstitel.
Werd in 1961 erevoorzitter.
In 1965 jublileum vanwege 65 jarige lidmaatschap

Ging vaak met solex naar Lombok

Onder diens leiding werd 40, 50 en 60 jarig lidmaatschap gevierd.