Tag: Oranje Agatha

Geen keizer, maar Eric Berkhout is nieuwe koning bij Oranje Agatha

Nieuwe koning Eric Berkhout Foto © Persbureau SK-Media

Sint Agatha – Afgelopen zondag was weer het jaarlijkse koning schieten van Schutterij Oranje Agatha. Deze keer was het spannender als ooit omdat de mogelijkheid bestond om een keizer te krijgen. Dit kan alleen als de persoon ( in dit geval Vincent Jans) de 2 voorgaande jaren reeds koning was. Dit legt een ontzettende druk op deze persoon. En dat blijkt ook deze keer weer. Kan hij zich normaal van anderen afsluiten deze keer niet. Reageerde te vaak op zijn medeschutters om hem uit zijn concentratie te helpen. En helaas ineens gebeurde het. Het vijfde schot was een misser. Echter hij bleef in de race doordat er nog 3 meer waren die een schot misten. Zo gingen er 4 personen over naar de volgende ronde en met succes. Echter in de allerlaatste ronde miste Vincent het eerste schot. De persoon die wel raakte was Eric Berkhout. Pijnlijk voor de mogelijke keizer in spe maar de koning werd Eric Berkhout en onderkoning werd Vincent Jans. Helaas niet waar hij op gehoopt had en helaas geen 5e keizer voor Schutterij Oranje Agatha in zijn 129 jarig bestaan.

Onderkoning Vincent Hans Foto © Persbureau SK-Media
links Eric Berkhout, rechts Vincent Jans Foto © Persbureau SK-Media

Lees hier het artikel in de Maasdriehoek, klik hier dan door bladeren naar pagina 33

Overdracht geweer door Harry Hendriks

Dhr Harry Hendriks : 1881 tot 1967

Dhr Harry Hendriks was directeur van de houtzagerij en houtfabriek van de fa Smits ( kistenfabriek
Smits) Hij was van 1900 tot 1967 lid van Oranje Agatha.

Volgde in 1925 dhr Paul van de Bosch op als voorzitter. Deze kwam vaak bij fam Hendriks.
Dhr. Harrie Hendriks vierde in 1950 het 50 jarig lidmaatschap van O.A.. met het behalen van
keizerstitel.
Werd in 1961 erevoorzitter.
In 1965 jublileum vanwege 65 jarige lidmaatschap

Ging vaak met solex naar Lombok

Onder diens leiding werd 40, 50 en 60 jarig lidmaatschap gevierd.

Na 57 jaar weer een Keizer bij Oranje Agatha te St. Agatha

Na 57 jaar heeft Oranje Agatha weer een keizer. Dit kan men alleen worden als een schutter 3 jaren opeenvolgend koning weet te worden. En koning worden van scherpschutterij te St. Agatha kan alleen als men de beste schutter op dat moment van de vereniging is. Dat wil zeggen dat men de meeste keren raak moet schieten.
Afgelopen zondag was weer het jaarlijkse koningschieten in St. Agatha .

Alle schutters waren aanwezig om te trachten de koning van vorig jaar te onttronen. Echter niemand kreeg dit voor elkaar, met het gevolg dat de heersende koning, dhr. Harrie van Elst uit St. Agatha, dan ook automatisch Keizer van Oranje Agatha werd. Hij werd dat met slechts 9 keer raak schieten. In het 114 jarig bestaan van Oranje Agatha is hij de vierde persoon die zich keizer mag noemen bij schuttersvereniging Oranje Agatha. De keizers voor hem waren: dhr. P van de
Bosch ( 1903), dhr L. van de Bosch ( 1914), dhr. H. Hendriks (1950) .

De huidige keizer ( 65 jaar) heeft het schieten niet van vreemden. Zijn vader was ook al diverse keren koning bij de vereniging en doordat hij als kind meetrok naar concoursen zit het schieten echt in het bloed. De keizer is een geboren en getogen man uit St. Agatha. De keizer is ook nog een van de oudste leden van de schutterij. De onderkoning was dit jaar voor het eerst een vrouw, nl Mevr. F. Jans v Druten.

De Dorpskrant Agatha bestede destijds ook een heel artikel aan de ere titel van Harrie van Elst

Dorpskrant-agatha.com kijk dan bij archief. Klik hier voor een rechtstreekse link naar het document.

Foto met de leden 1994

Staand van links naar rechts:
Piet Goossens, Jan Haerkens, Henk Goossens, Johnny Zeelen, Henk Pistorius, Bart v Elst, Gérard v Bracht, Willie Lamers – Goossens, André van Elst, Roeland Ebben, Allard Kooijmans, Keyzers.

Zittend van links naar rechts;
Chris v Amstel, Dries Raafs, Gerrit Vos (voorzitter), Harrie v Elst (penningmeester) Hennie Keyzers (secretaris), Piet Goossens, Jan Hendriks en Engel Tax.